Flashings

Характеристики

Функция на хидроизолационните обшивки

 

Хидроизолационните обшивки са ключова част за правилния монтаж на покривните прозорци. Прецизно конструираните системни елементи на обшивката гарантират трайна, плътна и сигурна връзка между прозореца и покрив. Целта на обшивката е да осигури правилно отвеждане на водата покрай прозореца, да предпази от вятър и проникване на сняг. Всички обшивки стандартно се изпълняват от алуминиева ламарина с прахово полиестерно покритие. Стандартният цвят е сивокафяв, наподобяващ RAL 7022, който хармонира с повечето покривни покрития.

 

Предвид разнообразието на покривни покрития, обшивки за прозорци FAKRO са разделени на групи в зависимост от вида на покривния материал и приложението. Стандартни обшивки осигуряват връзка между Вашия прозорец и най-популярните видове покривни покрития: плоски - обшивки ES, релефни покрития с височина на профил до 45 мм - обшивки EZ и за релефни покрития с височина на профил до 90 мм - обшивки EH.
Уникална универсална система за монтаж позволява покривните прозорци да се монтират на три различни нива:

  • N (3cm),
  • V (0cm),
  • J (– 3cm).

The Purpose of Flashings

Обшивки са разделени съответно. Третата буква в маркировката на обшивка означава дълбочината, на която покривен прозорец може да се монтира.
Например, обшивка със символа EZV означава:
E
– обшивка
Z – вид покривния материал
V – ниво за монтаж

Разделянето на стандартните обшивки според вида на покривния материал и нивото на монтажа

 

Ниво за монтаж

Level of installation N Level of installation V Level of installation J     Вид покривния материал
- ESV ESJ  S Flat roof coverings  Плоски покривни материали с дебелина до 10 мм (битумни керемиди, мембрани, шиндли, и др.)
EZN-A EZV-A EZJ-A Z Profiled roof coverings Релефни покривни материали (керемиди) с височина на вълната до 45 мм
EHN-A EHV-A - H High profile roof coverings Релефни покривни материали (керемиди) с височина на вълната до 90 мм