Политика за Защита на Данните

Това Уведомление за поверителност описва третирането на данните, предоставени или събрани в нашите цифрови платформи, чрез които  се дава възможност на посетителя да получи достъп до нашето онлайн присъствие и да използва нашите услуги. Това уведомление за поверителност на отговаря на Общия  регламент за защита на данните на ЕС 2016/679 ("GDPR") и на Закона за защита на личните данни.

Информация относно администратора на лични дани

НОРТОП ООД със седалище София, ул. “Голо бърдо” 17, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200664544, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица.

Можете да се свържете с администратор чрез:

 • писмо, изпратено на адрес: НОРТОП ООД, София, ул. “Голо бърдо” 17
 • имейл, изпратен на адрес: windows@nortop.com

Цели на събирането на данните

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

 1. постигане на цели въз основа на вашето съгласие - (правно основание: член 6, параграф 1a) GDPR, напр.:

  • разпространение на бюлетини с новини,

  • предоставяне на информация за продукти, услуги и промоции,

  • събития или действия, които организираме, напр. чрез традиционна поща, имейли, бюлетини, телефонен контакт, съобщения,

 2. сключване и изпълнение на договора ни с вас - (правно основание: чл. 6 раздел. 1b) GDPR напр.:

  • като част от търговска дейност - включително транзакции в онлайн магазина,

  • обработка на жалби,

  • предоставяне на гаранции,

  • изготвяне на оферти,

  • осигуряване високо ниво на услугите,

  • обработка на заявки (напр. пратени чрез формуляр за контакт),

  • обработка на вашите заявки и въпроси относно монтажа и прилагане,

 3. правно задължение на администратора – (правно основание: чл. 6 раздел. 1с) GDPR напр.:

  • споделяване с лични данни с правоприлагащи органи или други държавни структури,

 4. осъществяване на законни интереси на Администратора – (правно основание: чл. 6 раздел. 1f) GDPR e.g.:

  • обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора,

  • обработка на заявление и въпроси във връзка с изпълнение на договора,

  • събиране на дългове: провеждане на съдебни, арбитражни и медиационни производства,

  • съхраняването на данни за архивни цели (изпълнение на задължения, предвидени в законодателство),

  • откриването и предотвратяване на злоупотреби,

  • проверка на платежоспособността.

Необходимо ли е предоставянето на лични данни

Ако откажете да предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да сключим договор с Вас и съответно да започнем сътрудничество. Предоставянето на лични данни за целите на директния маркетинг е доброволно – в частност не обуславя сключването и изпълнението на договора.

Трансфер на лични данни:

 1. нашите служители и сътрудници, които трябва да имат достъп до данните, за да изпълним задълженията;

 2. субекти, обработващи данни от наше име, участващи в изпълнението на нашите дейности:

  1. наши агенти, рекламни агенции и други субекти, поддържащи продажбата на нашите услуги или организирането на маркетингови кампании,

  2. оператори на нашите ICT системи или предоставящи ICT инструменти,

  3. подизпълнители, които ни подържат при изпълнението на договора между нас и вас, напр. при обработка на кореспонденция или в процеса на обслужване на клиенти,

  4. лица, които ни предоставят консултантски, одиторски, правни, данъчни и счетоводни услуги.

 3. други администратори на данни, които обработват данни от свое име:

  1. бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, с които работим, например доставка и обслужване на клиенти, поддръжка и хостинг на уебсайтове,
  2. доставчици на технологии, например аналитика, технологии за проследяване, технологии за насочване и пренасочване и доставчици на търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашите платформи,
  3. ако прехвърляме данни на трети страни, ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита. Личните данни, които са споделени с нас чрез нашия уебсайт, се съхраняват само за изпълнението на целта, за която са ни поверени.

 4. правоприлагащи органи и други държавни структури

 

Администраторът не осъществява и не планира да осъществява трансфер на лични данни в страни, извън Европейския съюз.

 

Колко дълго можем да съхраняваме вашите данни?

Използваме лични данни, докато не оттеглите вашето съгласие и не се откажете от постигнатите чрез него цели.

Във връзка с прилагането на закона Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периоди, посочени в закона, напр. данъчни разпоредби.

Ще съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото можем да понесем правните последици от неизпълнението на задължението, напр. получаване на финансова санкция от държавните органи.

Вашият контрол и избор

 1. Имате следните права във връзка с нашата обработка на вашите данни:

  • правото на достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, получване на копие от вашите лични данни,

  • правото на коригирате неточни или непълни данни,

  • правото да поискате данните, които съхраняваме за вас, да бъдат изтрити от нашите записи,

  • правото да ограничите обработката на вашите лични данни,

  • правото на прехвърляне на вашите лични данни на друг администратор,

  • правото да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България, www.cpdp.bg , е-мейл: kzld@cpdp.bg в случай на неправомерна обработка на вашите лични данни,

  • правото да оттеглите по всяко време всяко съгласие, без да посочвате причини и без да засягате обработването, което е извършено въз основа на съгласието преди оттегляне,

  • можете да промените избора си по отношение на абонаменти, бюлетини и сигнали,

  • можете да изберете дали да получавате маркетингови съобщения от нас за продукти и услуги, за които смятаме, че ви интересуват,
  • можете да изберете дали да получавате насочена реклама от рекламни мрежи, обмен на данни, маркетингови анализи и други доставчици на услуги,

 2. Можете да упражнявате правата, посочени в точка 1, по всяко време, като направите подходящо искане.

 3. Можете да отправяте заявки, описани в точка 1, до отдел за работа с Клиенти в съответствие с предоставените данни за контакт.

 4. Ще отговорим на вашето искане да упражните някое от вашите права в рамките на един месец, но имаме право да удължим този срок с два месеца. Ако удължим периода на отговор, ние ще Ви информираме в рамките на един месец от вашето искане.