Flashings

За релефни покривни материали с въсока вълна EHN-A, EHN-A XDP

Обшивка EH предназначена е за релефни покривни покрития до 90 мм (керемиди и др.). Може да се исползва за релефни покрития с височина на профила до 90 мм.

Се прилага за единичен прозорец.

Също така налични са решения за комбинации на прозорци в групи:

  • за “N” и “V” ниво - вертикална, хоризонтална и блок групи.

Подходящ за покриви с наклон:

  • от 15° до 90°.

Flashing for Tiled Coverings EHN-A, EHN-A XDP

 

Обшивката  EHN-A XDP състои от стандартна обшивка EHN-A (1) и термоизолационен комплект XDP, който съдържа паропропускливо фолио (2) и термоизолационен материал от натурална вълна, под формата на блокове (3).

EHN-A XDP consists of standard EHN-A

Конструкцията на обшивка

 

Обшивката състои от четири основни елементи (долния, 2 странични и горния). Долната част на обшивката завършена е с еластична престилка от алуминий с лента от бутил от долу, служаща за плътна връзка с покривно покритие. Обшивка има фабрично залепени уплътнителни клинове които осигуряват защита срещу надмухване през вятъра прах, листа и сняг. Също е снабден с "улук" който позволява конденз да се оттече от прозореца.

Елементи на обшивка:

1 — долния със престилката от алуминий(220 мм)
2 — страничните
3 — горния
4 — куки за монтаж
5 — улук
6 — уплътнителни клинове

Vertical and horizontal cross-section with EHN- A flashing elements

 

Инструкции и брошури

 Инструкции за монтаж:

 ​Видеоинструкции за монтаж:

 ​Брошури: