Flashings

За релефни покривни материали EZN-A, EZV-A, EZV-A XDP

Обшивка EZ предназначена е за релефни покривни покрития до 45 мм (керемиди и др.)
Това е универсална обшивка, която може да се исползва не само за релефни покрития, но и за всички покривни покрития с височина на профила до 45 мм.

Се прилага за единичен прозорец.

Също така налични са решения за комбинации на прозорци в групи:

  • за “N” и “V” ниво - вертикална, хоризонтална и блок групи,
  • за J ниво - хоризонтална комбинация.

Стандартното разстояние между прозорците вертикално и хоризонтално трябва да има 10 см.
Стандартното ниво за монтаж на прозорец с EZ обшивка е V - версия EZV.

Flashing for Tiled Coverings EZN-A, EZV-A, EZV-A XDP

 

Подходящ за покриви с наклон:

  • от 15° до 90° за ниво N и V,
  • от 20° до 90° за ниво J.

Обшивката  EZV-A XDP състои от стандартна обшивка EZV-A (1) и термоизолационен комплект XDP, който съдържа паропропускливо фолио (2) и термоизолационен материал от натурална вълна, под формата на блокове (3).

flashing EZV-A XDP

Конструкцията на обшивка

 

Обшивката състои от четири основни елементи (долния, 2 странични и горния). Долната част на обшивката завършена е с еластична престилка от алуминий с лента от бутил от долу, служаща за плътна връзка с покривно покритие. Обшивка има фабрично залепени уплътнителни клинове които осигуряват защита срещу надмухване през вятъра прах, листа и сняг. Също е снабден с "улук" който позволява конденз да се оттече от прозореца.

 

Елементи на обшивка:

1 — долния със престилката от алуминий(165 мм)
2 — страничните
3 — горния
4 — куки за монтаж
5 — улук
6 — уплътнителни клинове

Vertical and horizontal cross-section with EZV- A flashing elements

 

Инструкции и брошури

 Инструкции и брошури:

 ​​​Видеоинструкции за монтаж

 Брошури: