Nawiewniki

Вентилационни системи

Automatyczny nawiewnik V40P
Автоматична вентилация V40P
Вградена в горния профил на касата. При разлика в налягането от 10Pa осигурява обмен на въздух до 49 м3/ч в зависимост от ширината на прозореца. Обема на въздух повишава до точката, в която се постига оптималната стойност. Ако разликата в налягането продължи да расте, въздушния поток остава на същото стабилно ниво. Чрез автоматично регулиране на обема на въздух се осигурява оптималното му количество в стаята, здравословен климат, спестяване на енергия и топлина.

 

Wydajny nawiewnik V35
Вентилация V35
Вградена в горния профил на касата. Вентилационен отвор V35 с ръчно регулиране осигурява обмен на въздух до 43 м3/ч в зависимост от ширината на прозореца.
В резултат на голямата ефективност, влажността на въздуха в помещението значително намалява, като по този начин се намалява конденза.

 

Вентилационни системи
Вентилация V22
Вградена в горния профил на касата. Вентилационен отвор V22 с ръчно регулиране
осигурява обмен на въздух до 31 м3/ч при разлика в налягането от 10Pa.
Вентилационен отвор V22 може да се използва само в помещения, в които ефективно
работи естествената гравитационна вентилация.