Usytuowanie okien na dachu

Избор на подходящия покривен прозорец

Височина на монтаж

В сгради, където етажите са под 25 m над нивото на земята, разстоянието от долния ръб на прозорец до пода трябва да бъде най-малко 0,85 m. В сгради, където етажите са на повече от 25 метра над нивото на земята, гореспоменатото разстояние трябва да бъде не по-малко от 1,1 метра. Трябва да се отбележи, че колкото по-високо е монтиран прозорецът, толкова повече светлина навлиза в помещението, поради което покривните прозорци FAKRO са оборудвани със дръжка в долната част на крилото, за да се улесни отварянето на прозорците, инсталирани на оптимална височина. Долният ръб на покривния прозорец FAKRO в идеалния случай трябва да бъде разположен на 1,1-1,4 м над нивото на пода. Препоръчителното разстояние е 1,2 м (като се има предвид, че средната височина на стаята е 2,5 м), което осигурява много светлина в стаята и едновременно предлага неограничена гледка навън.

 

Window Installation Height

 

Монтажът на прозореца на тази височина позволява фиксирането на стандартен радиатор под прозореца и също така позволява правилното изпълнение на отвора около прозореца. По този начин се осигурява безпрепятствена циркулация на топъл въздух около стъклопакета и се елиминира възможността за конденз.

Window Installation Height

 

The Window Placement

Разпределение на покривните прозорци

Когато решаваме как и къде да поставим покривни прозорци, трябва да обмислим възможността да използваме множество по-малки прозорци, поставени в различни части на покрива, вместо един голям, като по този начин се постига много по-добро осветяване на помещението.

 

Подходящия покривен прозорец

Изборът на покривни прозорци зависи от:

  • Остъклена площ и тип стая
  • Правилното количество естествена светлина в стаята се определя от пропорцията на повърхността на стъклената площ на прозореца към общата площ на пода. В случай на обитаеми помещения това съотношение трябва да бъде поне 1: 8, а в други помещения, където е необходима естествена светлина поради тяхната функция - поне 1:12.
  • Наклонът на покрива
  • Позиционирането на избрания прозорец също зависи от наклона на покрива
  • Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-голяма е височината на прозореца.

 

Монтаж на греди

Installation on Rafters

Монтаж на летви

Installation Brackets

 

  • Покривни прозорци FAKRO са оборудвани с универсални планки за монтаж, които позволяват монтаж или на летви, или на греди. Универсалната система за монтаж позволява прозорците да се инсталират на три височини N, V, J - в зависимост от вида на покривното покритие.
  • Покривния прозорец се монтира на летви, когато разстоянието между гредите е много по-голямо от ширината на прозореца. Когато инсталираме на летви, можем да преместваме прозореца хоризонтално, за да регулираме по-добре мястото на монтаж спрямо профила на покривния материал.
  • Монтираме прозорци на греди, когато ширината на прозорците съвпада с разстоянието между гредите, това гарантира стабилност на конструкцията и трайност на връзката. Монтажът на гредите се препоръчва особено когато заместваме стари прозорци с нови или когато инсталираме големи прозорци.
  • Когато разстоянието между гредите не е достатъчно, се прави корекция на съществуващата конструкция, без това да намалява здравината и сигурността на покрива.

 

Монтаж на летви

Installation Brackets

Монтаж на греди

Installation on Rafters

Корекция на греди

Installation on Trimmers