прозорци с висока ос на отваряне

 

   

- изпълнен от иглолистна дървесина, окомплектован с вентилациона с-ма V40
 

- изпълнен от иглолистна дървесина, окомплектован с вентилациона с-ма V40