контакт

1407 София

ул. Голо Бърдо 17

тел.: 0 296 2 44 21

факс.: 0 296 2 44 26

e-mail: windows@nortop.com