с комбинирано отваряне на крилото на горна и на средна ос

 

   

- изпълнен от иглолистна дървесина, окомплектован  с вентилациона с-ма V40P

- изпълнен с бял ПВЦ профил, окомплектован  с вентилациона с-ма V35

     

- изпълнен от иглолистна дървесина

- отварянето до 68o