покривни прозорци

Висококачествени материали и съвременни производствени методи, гарантирани от контрола на качеството осигуряват устойчиви, сигурни и функционални продукти, които съчетани с несравнимите си изолaционни свойства откриват нови перспективи за формата и конструкцията на покривните прозорци

 

 

   

 

- със средна ос на завъртане на крилото

- осигурява проветряване и осветление на стаята

 - освен проветряване и осветление, гарантира лесен достъп до прозореца и широк поглед към екстериора

- могат да бъдат отворени по два начина: на горна или на средна ос

 

   

 

- ос на отваряне е изнесена над средата на прозореца

- долната част на крилото действа като прозорец с горната ос, горната част е допълнителен източник на дневна светлина  

 

- се монтират в комбинации със стандартни покривни прозорци 

  За исход   Нестандартно испълнение

- покривен прозорец със странично отваряне под ъгъл на 90°

- поизвеждат се с отваряне на крилото надясно или наляво

 

- дъгообразен прозорец

- прозорци с вертикална каишка

- нестандартни форми и метални обшивки